You might want to visit our North American website:

Zrównoważony rozwój środowiskowy

Osiągnięcie poziomu 100% energii ze źródeł odnawialnych i niekopalnych do 2030 roku

Kupowanie i wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i niekopalnych wyraźnie wpisuje się w nasze strategiczne cele zrównoważonego rozwoju. Jest to również zgodne z przechodzeniem społeczeństw na odnawialne źródła energii.

Już teraz w dużej części naszej działalności wykorzystuje się elektryczność ze źródeł odnawialnych i niekopalnych. Zwiększenie proporcji wykorzystywanej przez nas tego rodzaju energii przyniesie korzyści klientom, pracownikom i społeczeństwu.

Zobowiązujemy się do osiągnięcia poziomu 100% energii ze źródeł odnawialnych i niekopalnych do 2030 roku. 

Dbanie o stałe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych

Chcemy, by nasi klienci oraz interesariusze czuli się dobrze w pomieszczeniach. Dlatego ciężko pracujemy, by spełnić wewnętrzne i zewnętrzne oczekiwania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W tym celu realizujemy rozmaite inicjatywy, które skupiają się na zmniejszeniu naszego wpływu na klimat.

 

Zwiększenie wykorzystania zrównoważonych materiałów w naszych produktach i procesach 

Efektywne gospodarowanie zasobami jest dla nas nie tylko kwestią efektywności kosztowej, lecz także przyczynia się do zmniejszania wpływu na środowisko naturalne. Unikanie, ograniczanie i ponowne wykorzystywanie to najważniejsze aspekty związane z eksploatacją zasobów planety. Oprócz tego pragniemy dostarczać „obiegowe” rozwiązania do naszych produktów i uwzględniać w procesach produkcji zasoby pochodzące z recyklingu. Opracowaliśmy kilka przykładów projektów pilotażowych.

 

Przeczytaj więcej o naszych projektach pilotażowych