You might want to visit our North American website:

Vi bidrar til miljømessig bærekraft ved å ...

Nå 100 % fornybar og fossilfri energi i vår drift innen 2030

Opprinnelsen til vår innkjøpte og brukte energi bidrar betydelig og positivt til våre egne strategiske bærekraftsmål. Det er også i tråd med at vårt samfunn går over til fornybare energiressurser.

Store deler av vår virksomhet i Sverige, Tyskland og Irland bruker allerede strøm fra fornybare kilder. Ved å øke vår andel av fornybar energi vil våre kunder, ansatte og samfunnet tjene på det.

Vi har forpliktet oss til å nå 100 % fornybar og fossilfri energi i vår drift innen 2030.

Sikre en jevn reduksjon av klimagassutslipp i driften

Vi ønsker at våre kunder og interessenter skal «feel good inside». Som et resultat av dette jobber vi hardt for å møte de interne og eksterne forventningene til vårt samfunnsansvar. Dette gjør vi gjennom ulike initiativ som fokuserer på å redusere vår påvirkning på klimaet.

Øke bruken av bærekraftige materialer i våre produkter og prosesser

For oss er ressurseffektivitet ikke bare et spørsmål om kostnadseffektivitet – det bidrar også til å redusere vår påvirkning på miljøet. Å unngå, redusere og gjenbruke er sentrale aspekter ved planetens ressursbruk. I tillegg har vi ambisjoner om å tilby sirkulære løsninger for produktene våre samt å integrere resirkulerte ressurser i produksjonsprosessene våre.