You might want to visit our North American website:

Miljømæssig bæredygtighed

Vi vil bruge 100 % vedvarende og fossilfri energi inden 2030

Oprindelsen af vores indkøbte og brugte energi bidrager væsentligt og positivt til vores egne strategiske bæredygtighedsmål. Det falder også i tråd med vores samfunds overgang til vedvarende energiressourcer.

Store dele af vores drift bruger allerede elektricitet fra vedvarende og fossilfrie kilder. Det gavner vores kunder, medarbejdere og samfundet, at vi øger vores andel af vedvarende energi.

Vi er fast besluttet på at nå 100 % vedvarende og fossilfri energi i vores aktiviteter inden 2030. 

Vi sikrer en konstant reduktion af drivhusgasudslip

Vi ønsker, at vores kunder og interessenter skal "Feel good inside". Derfor arbejder vi hårdt på at opfylde de interne og eksterne forventninger til vores virksomheds sociale ansvar. Det gør vi gennem forskellige tiltag, der fokuserer på at reducere vores miljøpåvirkning.

 

Vi vil øge brugen af bæredygtige materialer i vores produkter og processer 

For os handler ressourceeffektivitet ikke kun om omkostningseffektivitet, det bidrager også til at reducere vores påvirkning af miljøet. Undgå, reducer og genbrug er centrale aspekter i forhold til at bruge vores planets ressourcer. Derudover er det vores ambition at levere cirkulære løsninger til vores produkter samt at integrere genbrugsressourcer i vores produktionsprocesser. Vi har samlet et par eksempler på pilotprojekter.

 

Læs mere om vores pilotprojekter