You might want to visit our North American website:

Milieugerichte duurzaamheid

100% hernieuwbare en fossielvrije energie voor het einde van 2030

Geheel in lijn met onze strategische duurzaamheidsdoelen kopen en gebruiken we uitsluitend energie van hernieuwbare en fossielvrije bronnen. Daarmee sluiten we perfect aan bij de overgang binnen onze maatschappij als geheel naar hernieuwbare energiebronnen.

Voor een groot deel van onze activiteiten maken we nu al gebruik van elektriciteit afkomstig van hernieuwbare en fossielvrije bronnen. Als we het aandeel van hernieuwbare energie verhogen, profiteren onze klanten, werknemers en de maatschappij als geheel daarvan mee.

We hebben ons gecommitteerd aan 100% hernieuwbare en fossielvrije energie voor het einde van 2030. 

Voor een stabiele afname van de uitstoot van broeikasgassen

We willen dat onze klanten en stakeholders zich binnen goed voelen. Dat betekent dat we alles in het werk stellen te voldoen aan de interne en externe verwachtingen rond onze corporate social responsibility. We doen dit aan de hand van meerdere initiatieven gericht op het verminderen van onze impact op het klimaat.

 

Intensiever gebruik van duurzame materialen in onze producten en processen 

Bij een efficiënt gebruik van hulpbronnen gaat het voor ons om meer dan alleen kostenefficiëntie, het draagt ook bij aan een vermindering van onze impact op de natuurlijke omgeving. Voorkomen, verminderen en hergebruiken zijn centrale aspecten bij het gebruik van beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Daar bovenop is het onze ambitie met circulaire oplossingen te komen voor onze producten en gerecyclede bronnen te integreren in onze productieprocessen. We hebben een aantal voorbeelden verzameld van onze pilotprojecten.

 

Lees meer over onze pilotprojecten