You might want to visit our North American website:

Vi bidrar til økonomisk bærekraft med

Bærekraftige løsninger

Reduser karbonavtrykket til Swegons produkter og løsninger

Som en sterk partner for vår ambisiøse kundebase har Swegon en lang og suksessrik historikk med å tilby ønskede og pålitelige løsninger innen inneklimabransjen. For å møte dagens og kommende behov for å redusere klimautslipp, implementerer vi et kontinuerlig livssyklusperspektiv i prosessene våre.

Å levere målbare miljøpåvirkningsdata gjennom EPD-er gjør det mulig for både våre kunder og oss selv å redusere karbonavtrykk i et prosjekt,  og dermed bidra til å bekjempe klimaendringer. Som leverandør gjør vi det enklere for kundene å nå sine miljømål.

Tilby løsninger med høy energieffektivitet

Vi ønsker å legge til rette for at kundene våre oppnår så høye energieffektivitetsnivåer som mulig på sine prosjekter. Vår ekspertise brukes ofte med suksess i høypresterende grønne byggeprosjekter, og oppnår høy score i bygningssertifiseringen BREEAM.

Governance

Styrke forretningsetikk og antikorrupsjon gjennom retningslinjer på global skala

I det store bildet må alle være med å bidra. Vi setter tydelige mål, og kommuniserer og etterlever disse.

Få alle fabrikker sertifisert med ISO 14001 innen 2025

Mange store produksjonsenheter i Swegon-konsernet har i årevis blitt sertifisert med miljøstyringssystemet ISO 14001. I tillegg til å møte forventningene til mange kunder, gjør det oss i stand til å sikre solide styringsstrukturer for å håndtere relevante og viktige miljøsaker og redusere påvirkninger på miljøet.

Vi har til hensikt å sertifisere alle våre produksjonssteder innen 2025, noe som vil gi et pålitelig grunnlag for fremtidig utvikling av vårt bærekraftarbeid.

Supply Chain Management

Implementere en systematisk leverandørvurdering på en global skala

Swegons etiske retningslinjer stiller krav til våre leverandører. Gjennom godt samarbeid sikrer vi at lover og industristandarder blir overholdt. I startfasen fokuserer vi på våre svenske leverandører før vi utvider leverandørvurderingen til andre markeder.