You might want to visit our North American website:

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Zrównoważone rozwiązania

Zmniejszenie śladu węglowego produktów i rozwiązań Swegon

Jako solidny partner swoich ambitnych klientów firma Swegon ma bogate doświadczenie w oferowaniu pożądanych i niezawodnych rozwiązań do dbania o klimat wewnątrz pomieszczeń. Aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom zmniejszania szkodliwych dla klimatu emisji, wprowadzamy do swoich procesów konsekwentne podejście do zarządzania cyklem życia.

Prezentowanie wymiernych danych dotyczących wpływu na środowisko poprzez deklaracje środowiskowe produktów zapewnia zarówno nam, jak i naszym klientom możliwość śledzenia i zmniejszenia śladu węglowego projektów, a także przyczynienia się do walki ze zmianą klimatu. Jako dostawca ułatwiamy klientom realizację ich celów środowiskowych.

Dostarczanie rozwiązań o dużym poziomie efektywności energetycznej 

Efektywność energetyczna jest ważna w przypadku każdego podzespołu i produktu. Skupiamy się na cyklu życia i coraz bardziej połączonym świecie. Chcemy umożliwić klientom osiągnięcie jak najwyższych poziomów efektywności energetycznej przy realizacji projektów. Z powodzeniem wykorzystujemy swoją wiedzę fachową do projektów budownictwa ekologicznego, osiągających wspaniałe wyniki certyfikacji, m.in. LEED, BREEAM i WELL. 

 

Dowiedz się więcej na temat certyfikatów budowlanych

Zarządzanie

Poprawa etyki biznesowej i zwalczania korupcji za sprawą zasad o zasięgu globalnym 

W firmie Swegon rozumiemy, że musimy rozpatrywać naszą pozycję w szerszym kontekście. Dlatego wierzymy, że ustanawianie, przekazywanie i monitorowanie minimalnych wymagań poprzez zarządzanie pomaga klientom, partnerom i pracownikom w zrozumieniu naszych priorytetów umożliwiających owocną i przejrzystą współpracę.  

Wszystkie nasze fabryki powinny uzyskać certyfikat ISO 14001 do 2025 roku. 

Od lat wiele dużych obiektów produkcyjnych w Swegon Group dysponuje certyfikatami systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Poza spełnieniem oczekiwań wielu klientów pozwala nam to upewnić się, że nasze solidne struktury zarządzania poradzą sobie z ważnymi i pilnymi kwestiami środowiskowymi, zmniejszając nasze oddziaływanie na planetę.

Zakładamy, że do 2025 roku wszystkie nasze obiekty produkcyjne uzyskają certyfikaty, co stworzy solidne podstawy przyszłych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wdrożenie systematycznych ocen dostawców w skali globalnej 

Współpraca partnerska i odpowiedzialne zaopatrzenie są ważnymi elementami zarządzania dostawami w firmie Swegon. Nasz kodeks postępowania dla dostawców przedstawia wymagania i standardy niezbędne do utrzymywania relacji z naszym przedsiębiorstwem. Wierzymy w podejście oparte na współpracy, które pozwala nam i naszym dostawcom wspólnie się rozwijać: zapewnia to zgodność z przepisami i branżowymi standardami w zakresie wyników społecznych i środowiskowych. 

 

Kodeks postępowania