You might want to visit our North American website:

Economische duurzaamheid

Duurzame oplossingen

Verlagen van de koolstofvoetafdruk van de producten en oplossingen van Swegon 

Als sterke partner voor ons ambitieuze klantenbestand kan Swegon bogen op een lange en succesvolle geschiedenis in het aanbieden van gewenste en betrouwbare oplossingen op het gebied van het binnenklimaat. Om te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften aan een verlaging van de klimaatemissies introduceren we een consistent levenscyclusperspectief in onze processen.

Het aanbieden van meetbare data over onze milieu-impact via EPD's maakt het onze klanten en onszelf mogelijk de koolstofvoetafdruk van een project te presenteren en te verlagen en bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. Als leverancier maken we het onze klanten makkelijker aan hun milieudoelstellingen te voldoen.

Oplossingen met een hoge mate van energie-efficiëntie 

Energie-efficiëntie voor ieder component en ieder product is belangrijk. Door ons te richten op een levenscyclusperspectief in een in toenemende mate connected wereld streven wij ernaar onze klanten in staat te stellen de hoogste mate van energie-efficiëntie te bereiken voor hun projecten. Onze expertise wordt succesvol ingezet in hoogwaardige groene bouwprojecten die hoog scoren in bouwcertificeringen zoals LEED, BREEAM of WELL. 

 

Lees meer over bouwcertificeringen

Governance

Versterken van onze bedrijfsethiek en anticorruptie door middel van beleid op wereldwijde schaal 

Bij Swegon weten we dat het belangrijk is onze plek te beschouwen in het grotere geheel. We zijn er dan ook van overtuigd dat het opstellen, communiceren en bewaken van minimum eisen via onze governance onze klanten, partners en werknemers helpt onze prioriteiten te begrijpen voor een vruchtbare en transparante samenwerking.  

Alle vestigingen voor eind 2025 gecertificeerd volgens ISO 14001 

De grote productiefaciliteiten binnen de Swegon Groep zijn al jarenlang gecertificeerd volgens ISO 14001 inzake milieumanagementsystemen. Op deze manier komen we niet alleen tegemoet aan de verwachtingen van vele klanten, maar zijn we ook verzekerd van solide managementstructuren om relevante en significante milieukwesties in behandeling te nemen en de impact ervan op de natuurlijke omgeving te verminderen.

We streven ernaar al onze productiefaciliteiten voor het einde van 2025 te certificeren om zo een betrouwbare basis te leggen voor de toekomstige ontwikkeling van onze duurzaamheidsinspanningen.  

Beheer van de toeleveringsketen

Implementatie van een systematische beoordeling van leveranciers op wereldwijde schaal 

Partnerschappen en verantwoord inkopen zijn binnen Swegon belangrijke elementen van het beheer van leveranciers. In onze gedragscode voor leveranciers staan de eisen en standaarden vermeld waaraan moet worden voldaan om een zakelijke relatie met ons aan te kunnen gaan. We geloven in een benadering gebaseerd op samenwerking die het ons en onze leveranciers mogelijk maakt samen te groeien; hiermee zijn we ervan verzekerd dat we handelen in overeenstemming met de wet en dat we voldoen aan de industrienormen op het gebied van sociale en milieuprestaties. 

 

Gedragscode