You might want to visit our North American website:

Edistämme taloudellista vastuullisuutta

Vastuulliset ratkaisut

Swegonin tuotteiden ja ratkaisujen hiilijalanjäljen pienentäminen 

Swegon on kunnianhimoisen asiakaskuntansa vahva kumppani. Meillä on pitkä ja menestyksekäs historia haluttujen ja luotettavien sisäilmastoratkaisujen tarjoajana. Vastataksemme nykyisiin ja tuleviin päästövähennystarpeisiin otamme prosesseissamme käyttöön johdonmukaisen elinkaarinäkökulman.

Julkaisemme mitattavissa olevat ympäristövaikutustiedot EPD-ympäristöselosteissa, minkä ansiosta asiakkaamme ja Swegon yrityksenä voivat pienentää hiiijalanjälkeään ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Toimittajana helpotamme asiakkaiden ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoaminen

Jokaisen komponentin ja tuotteen energiatehokkuus on tärkeää. Keskittymällä elinkaarinäkökulmaan ja yhä verkottuneempaan maailmaan aiomme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan korkeimman mahdollisen energiatehokkuustason hankkeissaan. Asiantuntemustamme sovelletaan usein menestyksekkäästi korkeatasoisissa vihreissä rakennushankkeissa, joissa saavutetaan korkeat pisteet LEED-, BREEAM- tai WELL-rakennussertifioinneissa. 

Hallinto

Vahvistetaan yritysetiikkaa ja korruption torjuntaa koko konsernissa noudatettavien käytäntöjemme avulla.

Me Swegonilla tiedämme, että on tärkeää ottaa huomioon oma paikkamme yhteiskunnassa. Siksi uskomme, että vähimmäisvaatimusten asettaminen, niistä tiedottaminen ja niiden seuranta hallintotyömme avulla auttaa asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme ymmärtämään prioriteettimme hedelmällistä ja avointa kumppanuutta varten.  

Kaikki tehtaamme sertifioidaan ISO 14001 -standardin mukaisesti vuoteen 2025 mennessä 

Useille Swegon-konsernin suurille tuotantoyksiköille on vuosien varrella myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Asiakkaiden odotusten täyttämisen lisäksi ISO 14001 -sertifikaatti auttaa meitä varmistamaan, että hallintorakenteet ovat vankalla pohjalla, jotta asiaankuuluvat ja merkittävät ympäristöasiat käsitellään. Näin voimme vähentää ympäristövaikutuksia.

Aiomme sertifioida kaikki tuotantolaitoksemme vuoteen 2025 mennessä, mikä luo luotettavan perustan vastuullisuustyömme tulevalle kehitykselle.

Toimitusketjujen hallinta

Kansainvälisen, järjestelmällisen toimittaja-arvioinnin toteuttaminen 

Kumppanuudet ja vastuulliset hankinnat ovat tärkeä osa Swegonin toimitusten hallinnassa. Toimittajien käytännesäännöissä esitetään vaatimukset ja standardit, jotka koskevat kanssamme käytävää liiketoimintaa. Uskomme yhteistyöhön, jossa me ja tavarantoimittajamme voimme kasvaa yhdessä. Näin varmistetaan lainsäädännön noudattaminen ja sosiaalisten ja ympäristöstandardien täyttäminen. Alkuvaiheessa keskitymme toimittajiin Ruotsin markkinoilla ja sen jälkeen laajennamme toimintaamme muille markkinoille.