You might want to visit our North American website:

Semisentralisert til- og fraluftsystem

med varmegjenvinning via varmeveksler, konstante luftmengder

Hvis bygningens utforming begrenser mulighetene for et sentralt plassert luftbehandlingsaggregat, f.eks. i rekkehus, så kan det være behov for flere mellomstore aggregater, der hver enhet ventilerer et par eller et mindre antall leiligheter.

Ingen lange kanaler

Hvis det benyttes en semisentralisert løsning, trengs det ingen lange kanaler, noe som medfører relativt lavt systemtrykkfall, som i sin tur gir et energieffektivt og stillegående system. Semisentraliserte aggregater finnes med både motstrøms varmeveksler og roterende varmeveksler.

Ulempen sammenlignet med et sentralisert system er at antallet servicepunkter øker, noe som også øker service- og vedlikeholdskostnader.

Fordeler

  • Balansert ventilasjon
  • Redusert risiko for problemer med trekk og lyd
  • Flere varmevekslingsalternativer
  • Sikret inneklima
  • Effektiv varmegjenvinning

Ulemper

  • Litt flere servicepunkter enn sentralisert system
  • Litt høyere vedlikeholdskostnader

Produkter

Les mer om andre systemtyper

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.