You might want to visit our North American website:

Puolikeskitetty tulo- ja poistoilmajärjestelmä

jossa lämmön talteenotto lämmönsiirtimillä ja vakioilmavirrat

Jos rakennuksen muoto rajoittaa mahdollisuuksia sijoittaa ilmankäsittelykone keskeisesti, esim. rivitalossa, voidaan käyttää useita keskisuuria koneita, jolloin kullakin koneella käsitellään parin tai muutaman asunnon ilma.

Ei pitkiä kanavia

Puolikeskitettyjä järjestelmiä käytettäessä ei tarvita pitkiä kanavia, mikä aiheuttaa suhteellisen alhaisen järjestelmäpainehäviön, mikä puolestaan tuottaa energiatehokkaan ja hiljaisen järjestelmän. Puolikeskitettyjä koneita on saatavana sekä vastavirtalämmönsiirtimillä, että pyörivillä lämmönsiirtimillä.

Keskitetyn järjestelmän haittapuolena on se, että huoltopisteiden lukumäärä kasvaa, mikä suurentaa myös huolto- ja kunnossapitokustannuksia.

Edut

  • Tasapainoinen ilmanvaihto
  • Minimoi vedon ja melun riskin
  • Useita lämmönsiirrinvaihtoehtoja
  • Taattu sisäilmasto
  • Tehokas lämmöntalteenotto

Haitat

  • Useampia huoltopisteitä kuin keskitetyssä järjestelmässä
  • Hieman suuremmat kunnossapitokustannukset

Tuotteet

Lue lisää muista järjestelmätyypeistä