You might want to visit our North American website:

Swegon ESBO

Obliczanie zapotrzebowania na energię i moc dla wszystkich faz projektu.

Kompletne wsparcie przez cały okres realizacji projektu

ESBO to oprogramowanie firmy Swegon wspomagające proces budowy systemu klimatyzacji od etapu projektowania aż do zakończenia inwestycji. ESBO firmy Swegon w kilka minut obliczy wydajność i roczne koszty zużycia energii.

ESBO jest pomocne na każdym etapie procesu, od projektowania po odbiór budynku, pomagając w uzyskaniu najlepszego komfortu w pomieszczeniach. Oprogramowanie zajmuje się wszystkimi czynnikami wpływającymi na projekt m.in. warunkami klimatycznymi, oczekiwaniami klientów, wymaganiami energetycznymi, przepisami itp.

Oprogramowanie Swegon ESBO jest dostępne w dwóch wersjach: bezpłatnej i płatnej. W pełnej wersji płatnej można wykonywać obliczenia jednocześnie dla kilku pomieszczeń, co ułatwia wybór produktów, projektowanie i wymiarowanie.

Do obliczeń można użyć parametrów posiadanych central klimatyzacyjno-wentylacyjnych jak i pomp ciepła.

Oprogramowanie ESBO Swegon zostało nagrodzone nagrodą Major Indoor climate za 2015 r.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

  • Kalkulacja wydajności, energii i temperatury
  • 3700 miast / 155 krajów
  • Porównanie systemów chłodzonych powietrzem i wodą
  • Porównanie systemów CAV i DCV
  • Obliczenia na podstawie różnych źródeł energii
  • Szablony pomieszczeń ułatwiające obliczenia
  • Obliczenia komfortu i rocznych kosztów energii
BIM IMPORT

Moduł dodatkowy BIM Import umożliwia importowanie modeli 3D CAD bezpośrednio do oprogramowania ESBO, wykorzystując do tego celu niezależny format IFC („Industry Foundation Classes”). Powstające w ten sposób pliki można na powrót wyeksportować do narzędzia CAD.

Format IFC, który jest zwykle używany w modelach BIM (ang. Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynku), uwzględnia geometrię (ściany, sufity, okna i drzwi), a także cały szereg właściwości ścian i materiałów. Opcję eksportu do formatu IFC mają wszystkie wiodące narzędzia CAD, takie jak ArchiCAD, AutoCAD Architecture, Autodesk Revit, Bentley Architecture, DDS CAD, MagiCAD, Plancal Nova itp. Zasadniczo wszystkie narzędzia CAD, które potrafią eksportować pliki IFC z „przestrzeniami” i „granicami przestrzeni”, są obsługiwane przez oprogramowanie ESBO.

DAYLIGHT

Możliwość wykonywania zaawansowanych obliczeń rozkładu światła dziennego dzięki bezpośredniemu połączeniu z narzędziem do symulacji światła dziennego Radiance™. Łatwa konfiguracja, symulacja i raportowanie wyników, wszystko bezpośrednio w oprogramowaniu ESBO.

Obliczanie współczynnika światła dziennego i natężenia oświetlenia, z ochroną i bez ochrony przeciwsłonecznej. Wybór modeli nieboskłonu, włącznie ze standardowym modelem CIE i modelem nieboskłonu opartym na modelu Pereza. Pełna kontrola nad parametrami promieniowania, płaszczyzną pomiaru i rozdzielczością.

Wybierz wymaganą wersję

Porównaj ESBO Light z pełną wersją, aby sprawdzić, której potrzebujesz.

  Swegon ESBO Light Swegon ESBO
Podłączenie do ProSelect

Obliczenia mocy

Obliczenie zużycia energii

Pomieszczenie inne niż prostokątne -

Obliczenia dla wielu pomieszczeń -

Porównaj różne projekty -

Wydrukuj wybór -

Zewnętrzne obiekty zacieniające -

Wsparcie

Skontaktuj się bezpośrednio z lokalnym działem wsparcia.