Swegon ESBO

Energi- og effektbehovsberegning for alle fasene i prosjektet.

Komplett støtte gjennom hele prosjektet

ESBO er Swegons systemprogramvare som hjelper deg gjennom hele prosjektet. På et par minutter beregner Swegon ESBO effektbehov samt årlige energikostnader.

Swegon ESBO gir deg støtte gjennom hele prosessen, fra prosjektering til ferdig bygning, slik at du får et best mulig inneklima. Programmet hjelper deg med å håndtere alle faktorer knyttet til prosjektet, som klimaforhold, ønsker fra kunden, energi- og lovkrav med mer.

Swegon ESBO fås i to forskjellige versjoner, en gratis og en avgiftsbelagt fullversjon. I fullversjonen kan flere rom beregnes samtidig, slik at det blir enklere å velge produkter, prosjektering og dimensjonering.

Det finnes typeeksempler på luftbehandlingsaggregater og varmepumper for bruk i beregningene.

Swegon ESBO var nominert til Stora Inneklimatpriset for 2015

 

 

Viktige fakta

  • Beregning av effektbehov, energi og temperaturer
  • 3700 plasser / 155 land
  • Sammenlign luft- og vannbårne systemer
  • Sammenlign CAV- og DCV-systemer
  • Systemberegning med eksempler på ulike energikilder
  • Typeromseksempler som gir enklere beregninger
  • Beregn komfort og årlig energikostnad

 

Velg versjon etter behov

Sammenlign ESBO Light med ESBO fullversjon for å se hvilken av dem du trenger.

 Swegon ESBO LightSwegon ESBO
Kobling til ProSelect

Effektbehovsberegning

Energiberegning

Ikke rektangulært rom -

Beregn flere rom samtidig -

Sammenlign ulike løsninger -

Flere utskriftsvalg -

Beregne skyggeeffekter -

Support

For support kontakt supportesbo@swegon.com

Eller ta kontakt direkte med din lokale supporttjeneste: