You might want to visit our North American website:

Vilken kraftmatning ska man ha för respektive aggregat?

Detta står skrivet i Drift & Skötsel för respektive aggregat under kapitlet Elektrisk anslutning.