You might want to visit our North American website:

Hvilken kraftmåling skal man ha for respektive aggregat?

Dette er angitt i Drift og vedlikehold for respektive aggregat, under kapittelet Elektrisk tilkobling.