You might want to visit our North American website:

Jakie zasilanie należy zapewnić dla każdego urządzenia?

Te informacje znajdują się w instrukcji obsługi i konserwacji każdej centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w rozdziale Połączenia elektryczne.