You might want to visit our North American website:

Mikä jännitteensyöttö tarvitaan kullekin koneelle?

Se on mainittu kunkin koneen Käyttö ja hoito -asiakirjassa kohdassa sähkökytkennät.