You might want to visit our North American website:

CLA med 34 % lägre koldioxidavtryck

Hållbarhet inom Swegon ligger i grunden för allt vi gör. Speciellt när vi utvecklar nya produkter. ​Swegons ljuddämpare, CLA, har varit en marknadsledande produkt i många år och vi är nu stolta över att kunna presentera en ny version av produkten med 34 % lägre koldioxidavtryck. Detta gör dessutom att den nya versionen av CLA är kvalificerad att bära symbolen för vårt RE:3-koncept. Mer specifikt går bytet av material för att minska koldioxidavtryckl under RE:duce-kategorin i konceptet.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

CLA - RRP Återvunnet och förnybart producerat ​

Swegons ljuddämpare CLA har varit en marknadsledande produkt i många år. En rektangulär, kompakt ljuddämpare med cirkulär anslutning, som har mycket bra ljuddämpning och extremt låg monteringshöjd.
Swegon har valt att arbeta med ett stål som kallas RRP, där RRP står för ” recycled and renewably produced”. Stålet har en andel återvunnet stål på minst 75 procent. Dessutom använder tillverkningsprocessen ljusbågsugnar som går på 100 procent förnybar energi. Vår ljuddämpare CLA finns tillgänglig med detta stål som kommer att sänka vårt koldioxidavtryck med 34 % (jämfört med vår original CLA).

CLA med förnybart stål kommer initialt att finnas i utvalda storlekar, ett bra kunderbjudande i vårt arbete för att bli mer hållbara!

Inom Swegon har vi ”Feel Good Inside” som slogan. Det syftar både till att vi ser till att erbjuda ett bra inomhusklimat, men också att det ska kännas bra i magen att jobba på Swegon. När vi tog beslutet att satsa på stål med låg CO2 kändes det verkligen bra i magen. Kul att vi kan satsa på det här”.
Johan Tynelius, Purchasing Manager, Swegon

RE:duce – minska halterna av inbyggd koldioxid

RE:duce är en av de tre pelarna inom RE:3-ramverket. RE:duce innebär att vi minskar användningen av material som innehåller betydande halter av inbyggt kol i våra produkter.

Genom att byta ut stålet som används i CLA till ett stål med lägre halter av inbyggt kol har vi sänkt koldioxidavtrycket med 34 % (jämfört med vår traditionella CLA).

Detta gör den nya versionen av CLA kvalificerad att bära symbolen för vårt RE:3-koncept.

Läs mer om CLA här