You might want to visit our North American website:

CLA med 34 % lavere karbonfotavtrykk

I Swegon ligger bærekraft under i alt vi gjør. Særlig når vi utvikler nye produkter. Swegons lyddemper, CLA, har vært et markedsledende produkt i mange år, og vi er nå stolte over å kunne presentere en ny versjon av produktet med et 34 % lavere karbonfotavtrykk. Dette gjør dessuten den nye versjonen av CLA kvalifisert til å bruke symbolet for RE:3-konseptet vårt. Mer spesifikt går byttet av materiale for å redusere innebygd karbon under RE:duce-kategorien i konseptet.

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

CLA – RRP Resirkulert og fornybart produsert ​

Swegons lyddemper, CLA, har vært et markedsledende produkt i mange år. Det er en rektangulær, kompakt lyddemper med sirkulær tilkobling, som har svært god lyddemping og ekstremt lav byggehøyde.

Swegon har valgt å bruke stål av typen RRP, der RRP står for “recycled and renewably produced”. Innholdet av resirkulert stål er på minst 75 prosent. I produksjonsprosessen benyttes i tillegg lysbueovner som går på 100 prosent fornybar energi. Vår lyddemper CLA fås med denne ståltypen, som bidrar til å senke karbonfotavtrykket til produktet med 34 % sammenlignet med den originale utgaven av CLA. CLA med fornybart stål blir i første omgang tilgjengelig i utvalgte størrelser, et fint tilbud til kundene i arbeidet vårt med å bli mer bærekraftig!

I Swegon har vi "Feel Good Inside" som motto. Formålet med dette er både å sikre at vi tilbyr et godt inneklima, og at det skal føles godt å jobbe i Swegon. Da vi tok beslutningen om å satse på stål med lav CO2-påvirkning, gir det virkelig en god følelse.
Johan Tynelius, innkjøper i Swegon

RE:duce – redusere nivåene av innebygd karbon

RE:duce er en av de tre pilarene i RE:3-rammeverket. RE:duce innebærer at vi reduserer bruken av materialer som inneholder betydelige nivåer av innebygd karbon i produktene våre.

Ved å bytte ut tradisjonelt stål som brukes i CLA, med en ståltype som har lavere nivåer av innebygd karbon, har vi redusert karbonfotavtrykket med 34 % (sammenlignet med vår tradisjonelle CLA).

Dette gjør den nye versjonen av CLA kvalifisert til å bruke symbolet for RE:3-konseptet vårt.