You might want to visit our North American website:

Vad erbjuder Swegon?

Vi på Swegon arbetar ständigt med att utveckla våra produkter och tjänster för att ligga i framkant av den pågående utvecklingen med smarta byggnader. 

   

Swegon som samarbetspartner i den smarta byggnaden

Vi på Swegon har en mängd olika lösningar och produkter som passar in oavsett nivå på den smarta byggnaden. Vi erbjuder allt du behöver för att skapa ett smart och energigivande inomhusklimat såsom t.ex. behovsstyrda system, luftbehandlingsaggregat, kylmaskiner och värmepumpar – som alla kan bidra med funktioner och data i den smarta byggnaden.

När vi utvecklar våra produkter, system och tjänster så försöker vi sätta in oss i våra kunder och deras fastigheters behov. Hur ska byggnaden användas och fungera? Hur ska den förvaltas och utvecklas? Vilka utmaningar står i vägen för den perfekta byggnaden - vad kan vi hjälpa våra kunder med?
En
 smart byggnad består av mycket mer än HVAC och systemen och funktionerna i byggnaden måste kunna fungera tillsammans. 

Vår utgångspunkt är alltid de mänskliga behoven i rummet. I den smarta byggnaden ska människan förstå och verka med de smarta funktionerna för att må bra och trivas. 

På Swegon är vi vana att arbeta i både stora och mindre projekt med en mängd olika aktörer för att gemensamt skapa energieffektiva och resurssnåla fastigheter.

Skapa ett smart inomhusklimatsystem

Här finner du ett urval av våra smarta produkter och tjänster. Vill du veta mer om dem eller våra övriga produkter på Swegon, kontakta din lokala säljare.

   

Tillsammans blir vi ännu smartare

Ensam är inte smart. För att få till en byggnad "smart" är en del av innebörden just att produkterna och systemen samarbetar. Vi på Swegon är experter på HVAC. Men vi kan inte allt - tillsammans med andra parter arbetar vi för att nå gemensamma synergier och att ta utvecklingen med smarta byggnader framåt.

Läs mer nedan om våra olika typer av samarbeten.

   

Referensprojekt