You might want to visit our North American website:

Hvordan benyttes et Mollier-diagram?

For at illustrere, hvordan diagrammet benyttes, viser følgende diagrammer typiske processer, der benyttes i varme-, ventilations- og luftkonditioneringssystemer.

Opvarmning og køling

Hvis kun mærkbar varme øges, er der ingen forøgelse af fugten.

Ved køling uden kondens er der ingen ændring i fugtindholdet. Dette kaldes mærkbar køling.

Ved køling med kondens reduceres fugtindholdet. Dette kaldes mærkbar og latent køling.

Befugtning

Ved befugtning via afdampning af koldt vand sker der adiabatisk befugtning uden ændring af entalpi.

Ved befugtning med damp kan der forekomme isotermisk befugtning, hvilket betyder at temperaturen ikke ændres. Luften kan dog varmes afhængigt af dampens temperatur.