You might want to visit our North American website:

Hvordan brukes et Mollier-diagram?

For å illustrere hvordan diagrammet brukes viser følgende diagrammer noen typiske prosesser i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer.

Varme og kjøling

Hvis bare den følbare varmen økes, skjer det ingen økning i fuktighetsnivå.

Ved kjøling uten kondensering skjer det ingen endring i fuktighetsnivået. Dette kalles følbar kjøling.

Ved kjøling med kondensering reduseres fuktighetsnivået. Dette kalles følbar og latent kjøling.

Luftfukting

Ved befuktning av luft med kald vanndamp vil det forekomme adiabatisk kjøling slik at temperaturen synker, uten endring i total entalpi.

Ved befuktning ved hjelp av damp er det mulig å øke fuktigheten uten endring i temperatur. Luften kan imidlertid varmes avhengig av damptemperaturen.