You might want to visit our North American website:

Hoe wordt een Mollierdiagram gebruikt?

Om te illustreren hoe het diagram wordt gebruikt, tonen de volgende diagrammen typische processen die in HVAC-systemen worden gebruikt.

Verwarming en koeling

Als alleen de gevoelige warmte wordt verhoogd, is er geen toename van vocht.

Bij koeling zonder condensatie verandert het vochtgehalte niet. Dit wordt gevoelige koeling genoemd.

Bij koeling met condensatie zal het vochtgehalte dalen. Dit wordt gevoelige en latente koeling genoemd.

Bevochtiging

Bij bevochtiging door verdamping van koud water is er sprake van adiabatische bevochtiging zonder verandering van enthalpie.

Bij bevochtiging met stoom kan er sprake zijn van isotherme bevochtiging, wat betekent dat er geen temperatuursverandering optreedt. Maar de lucht kan worden verwarmd afhankelijk van de temperatuur van de stoom.