You might want to visit our North American website:

Miten Mollier-diagrammia käytetään?

Seuraavissa esimerkeissä esitetään tyypillisiä LVI-prosesseja kaavion käytön havainnollistamiseksi.

Lämmitys ja jäähdytys

Mikäli lisätään vain tuntuvaa lämmitystehoa, ei ilman kosteus lisäänny.

Jos jäähdytys tapahtuu ilman tiivistymistä, kosteuspitoisuus ei muutu. Tätä kutsutaan järkeväksi jäähdytykseksi.

Jos jäähdytykseen liittyy tiivistymistä kanssa, kosteuspitoisuus vähenee. Tätä kutsutaan järkeväksi ja latentiksi jäähdytykseksi.

Kostutus

Kostutettaessa kylmää vettä haihduttamalla tapahtuu adiabaattinen kostutus, jossa ilman entalpia ei muutu.

Kostutettaessa höyryllä voi kyseessä olla isoterminen kostutus, jossa ilman lämpötila ei muutu. Ilma voidaan kuitenkin myös lämmittää, riippuen höyryn lämpötilasta.