You might want to visit our North American website:

Byggprocessen – före installation

Varför är inneklimatet viktigt?

Det finns många aspekter av inomhusklimatets påverkan på människan. Föroreningar i luften och ljudnivåerna i rummet har exempelvis väldokumenterade långsiktiga effekter på hälsan. På kort sikt påverkar även inomhusklimatet prestationsförmågan för de personer som vistas i lokalerna. Om temperaturen i rummet exempelvis blir för låg eller för hög minskar prestationsförmågan snabbt. Att investera i gott inomhusklimat är med andra ord ofta en av de mest effektivitetshöjande åtgärderna man kan göra på en arbetsplats.

Varför är inneklimatet en utmaning?

Vi människor uppfattar inomhusklimatet olika och den termiska komfortupplevelsen är ett bra exempel – det finns ingen ”perfekt temperatur” som alla människor är nöjda med. Även vid den mest optimala inomhustemperaturen kommer, statistiskt sett, 1 av 20 personer i en lokal att vara missnöjd med den termiska komfortupplevelsen. Än värre, redan vid små avvikelser från denna temperatur ökar sedan andelen missnöjda snabbt. Det gäller alltså att:

  1. Skapa ett system för inomhusklimat som har kapacitet att hålla en jämn temperatur, för att hålla så många som möjligt nöjda
  2. Om möjligt, dela in lokalerna i mindre klimatzoner, och se till att inomhusklimatet kan styras och anpassas av personerna i lokalerna

Hur styr vi inomhusklimatet på bästa sätt?

Det finns ett antal olika nivåer av styrsystem för inomhusklimat, och ibland kan det vara svårt att avgöra vad som skiljer dem åt. Ett antal begrepp som ofta omnämns är:

CAV (Constant Air Volume)

Den enklaste typen av styrsystem som hela tiden tillför samma mängd luft, där den enda styrningen är att systemet kan slås av och på via en timer-funktion. Systemet tar med andra ord ingen hänsyn till behovet i lokalerna, men kan fungera som en enkel lösning i lokaler med jämn belastning.

VAV (Variable Air Volume)

En något mer avancerad styrning, där luftflödena kan anpassas i viss mån, t.ex. beroende avvikelser i temperatur eller luftkvalitet. Sparar i regel avsevärt med energi jämfört med ett CAV-system, då systemet t.ex. inte ventilerar oanvända lokaler.

DCV (Demand Controlled Ventilation)

Bygger vidare på VAV-tanken och tillför luft steglöst utifrån behoven i lokalerna, uppmätt även utifrån närvaro. Systemet har möjlighet att hantera fler driftsfall och kan spara ännu mer energi och även säkra rumskomforten bättre.

DCIC (Demand Controlled Indoor Climate)

Den mest utvecklade nivån av styrning, vilket som namnet antyder tar ett helhetsgrepp på rumsklimatet. Det innebär bland annat att det utöver fördelarna med ett DCV-system även är kapabelt att sömlöst integrera vattenburna och luftburna rumsprodukter, vilket ger nya möjligheter vad gäller energibesparing och säkerställandet av ett gott rumsklimat.

Vattenburet eller luftburet?

Ett rum kan se ut på en mängd olika sätt, och det finns dessutom ett brett spektrum av verksamheter som kan äga rum i lokalerna. Därför finns det inte heller en typ av klimatprodukter som passar för allt, utan en mängd olika varianter. Ett första vägval när det gäller ventilationslösningen är ofta att ta reda på om det passar bäst med ett luft- eller vattenburet system. Med hjälp av vissa tumregler kan man tidigt i projektet få en indikation om vad som passar bäst. Det går även att använda olika simuleringsprogram för att tidigt hitta rätt typ av systemlösning.

TIPS: Läs mer om Swegon ESBO

Hur påverkar takhöjden?

Takhöjd kan vara en avgörande faktor i valet av produkter. I högre byggnader har vattenburna klimatprodukter ofta en fördel då luftkanaler av mindre dimension kan användas, eftersom en stor del av kylan bärs ut via tunna vattenrör istället för stora kanaler. Detta innebär en platsbesparing per våningsplan som sammantaget kan innebära att det kan rymmas en extra våning i huset utan att totalhöjden ändras.
Vet man istället att takhöjden i lokalerna kommer vara hög kan luftburna klimatsystem vara ett bra val. Det finns exempelvis jet-don som kan skjuta ner luften från taket till vistelsezonen, eller deplacerande don som tillför luften med låg hastighet i golvnivå. Det finns kort sagt en god anledning till att ha ett brett utbud av produkter att välja bland, så att man slipper onödiga kompromisser.

Läs mer om byggprocessens delar