You might want to visit our North American website:

Byggprocessen – under installation

Hur minimerar vi logistikproblemen på byggarbetsplatsen?

Fabriksinställda produkter är i teorin ett smidigt sätt att säkra inomhusklimatet i lokalerna samtidigt som arbetet vid driftsättning minimeras. Problemet är bara att det ställer mycket höga krav på logistikkedjan ute på byggarbetsplatsen. Om produkterna förväxlas, så att produkten avsedd för rum A installeras i rum B, blir det snabbt problem. Ofta upptäcks problemet efter att produkterna är färdiginstallerade vilket gör att de måste ställas in på nytt eller i värsta fall monteras ner. Eller så upptäcks problem först när hyresgästen flyttat in och klagar på klimatet. I de fall det finns flexibla produkter som kan injusteras enkelt direkt på plats, utan förinstallering på fabrik, kan det spara avsevärt med tid ute på fältet.

Tips:

Se video: PARASOL Zenith – Enkel installation och driftsättning

Hur minimerar vi installationstiden för rumsprodukter?

Vid installation märks det tydligt vilka produkter som är designade med hänsyn till installationsarbetet eller inte. Det är ofta små detaljer som skiljer produkterna åt men som underlättar avsevärt på fältet – exempelvis en fjäderupphängd undersida på ett don som gör att injusteringen går snabbt och enkelt, eller ett snabbfäste som gör att produkten enkelt kan monteras och finjusteras.

Tips: 

Läs om takdon EAGLE Free

Se video: PARASOL Zenith – Enkel installation och driftsättning

Hur minimerar vi driftsättningsarbetet?

Ibland kan små förbättringar göra arbetet betydligt enklare och ibland krävs det större tekniksteg för att komma framåt. Ett exempel är driftsättningsarbetet för uppkopplade produkter i större projekt. De är ofta komplexa och tidsödande eftersom risken för felkopplingar av kablage hela tiden är stor och tar tid att reda ut. Tack vare ny trådlös teknik kan driftsättningsarbetet förenklas radikalt. Inkoppling av nya produkter görs snabbt och enkelt och med rätt teknik kan systemen göras säkrare och mer robusta, trots att det stundtals är många uppkopplade produkter som trängs om utrymmet i etern.

Tips:

Se video om WISE

Hur får man hjälp i en allt mer avancerad byggmiljö?

Kunskap blir en allt viktigare del av leveransen till ett byggprojekt. Kraven på byggnader höjs successivt för att klara komfort- och miljökrav och produkterna blir allt mer sofistikerade för att möta detta. I vissa fall kan vi utnyttja ny teknik för att förenkla handhavandet och faktiskt göra dagens avancerade produkter enklare än gårdagens. Det är dock fortfarande viktigt att kunna få stöd under projekteringen så att produkterna som specificeras är rätt för applikationen, samt att kunna få hjälp vid installation och driftsättning.

Tips:

Kontakta ditt Swegon-kontor

Kontakta Swegon Helpdesk

Kontakta Swegon Teknisk support

Läs mer om byggprocessens delar