You might want to visit our North American website:

Byggprocessen – efter installation

Hur påverkar inomhusklimatet lokalernas lönsamhet?

Det finns stora pengar att spara på ett mer energieffektivt system för inomhusklimat, vilket gör det till en viktig del av ett byggprojekt för både plånbok och miljö. Att exempelvis installera ett system för behovsstyrd ventilation kan sänka energiåtgången med upp till 80% med avseende på fläktelenergi, och upp till 40% med avseende på värme- och kylenergi.

Ser man till byggnaden och dess verksamheter som helhet är dock energikostnaderna relativt blygsamma. Hyresintäkterna för byggnaden är vanligen tiofalt större. Tittar man på inomhusklimatets påverkan på nöjda kunder och hyresgästomsättning finns sannolikt ofta större potential till vinster i detta led, även om t ex uthyrningsgraden endast skulle öka med någon enstaka procent.

Ytterligare tiofalt ökad potential finns slutligen vad gäller inomhusklimatets påverkan på lönekostnaderna. De samband som forskningen visar mellan inomhusklimat och prestationsförmåga visar att vi riskerar tappa avsevärt i effektivitet på grund av undermåligt inomhusklimat och att investeringar i bättre system snabbt betalar sig.

Hur säkrar man inomhusklimatet vid förändringar i verksamheten?

I de allra flesta lokaler sker kontinuerliga förändringar i verksamheten t ex då en ny hyresgäst flyttar in eller när en vägg flyttas. Förändringar är helt enkelt en del av vardagen, vilket gör det nödvändigt med anpassningsbara rumsprodukter för att säkra inomhusklimatet. Vanliga problem på rumsnivå är att de befintliga produkterna börjar föra oväsen vid ökningar av luftflödet, eller att de dumpar kall luft rakt ner i vistelsezonen vid minskningar av detsamma. Ibland har de så snävt kapacitetsområde att de inte kan möta ett ökat behov av kyleffekt. Följden blir antingen att hyresgästen inte får ett tillfredsställande inomhusklimat eller att fastighetsägaren får bekosta dyra ominstallationer. Alternativet är att installera produkter som har kapacitet och anpassningsbarhet att möta skiftande behov vad gäller de rent fysiska inställningarna av exempelvis luftflöden. Detta gäller även styrsystemet där små ändringar annars kan bli kostsamma.

Tips:

Se video: PARASOL Zenith – Effektiv drift och enkel skötsel

Se video om WISE

Hur säkrar jag att min investering i inomhusklimatet är långsiktigt hållbar?

Hållbarhet kan i detta sammanhang betyda många olika saker där den kanske mest grundläggande aspekten är att produkterna som installeras håller en fullgod kvalitet. Med produkter som fortsätter att leverera som utlovat år efter år, generösa garantiåtaganden, långsiktig support och tillgång på reservdelar, kan man vara trygg med att ursprungskalkylerna för byggprojektets investering håller.
En annan aspekt av hållbarheten är att lösningarna går att utveckla över tid. Hårdare krav på byggnadernas energipresentanda och höjda förväntningar på komfortnivån i rummen parallellt med den snabba utvecklingstakten inom IT och kommunikation gör att framtidssäkring blir allt viktigare. Med system som är lättåtkomliga och möjliga att utöka har man bästa möjliga utgångsläge för nästa generations uppkopplade systemlösningar.

Tips:

Läs om Swegons 5-årsgaranti

Kontakta Swegon Helpdesk

Läs mer om WISE

Vad innebär olika miljöcertifieringar?

Det finns många aspekter på hållbarhet och följaktligen har vi idag ett brett utbud av byggnadscertifieringar. Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Passivhus är några av de mer etablerade, men det tillkommer fortfarande nya standarder. En sådan är WELL, som tar ett bredare grepp på byggnaden och dess verksamheter.

Tips:
Beställ boken ”GRÖNT – Helt enkelt” från Swegon Air Academys bokaffär

Läs mer om WELL på vår blogg

Läs mer om byggprocessens delar