You might want to visit our North American website:

Slik fungerer WISE

WISE samler inn data fra eiendommen og optimaliserer inneklimaet i henhold til disse dataene, og fungerer dermed som selve hjernen for inneklimaet. Dataene kan omfatte alt fra temperatur og luftkvalitet til tilstedeværelse. Vi kaller dette behovsstyrt inneklima. Les mer om behovsstyrt inneklima her.

​WISE er et skalerbart system, som betyr at Swegon kan tilby løsninger for alle typer eiendommer, både store og små. Swegon bidrar til å skape unike klimaløsninger for de ulike behovene til kundene. Generelt sagt passer WISE best for eiendommer der tilstedeværelsen varierer over tid, som på skoler og kontorer. Med varierende tilstedeværelse er det for eksempel ikke nødvendig å ventilere 24 timer i døgnet. Det holder å ventilere når det er folk til stede – behovsstyrt, rett og slett!​

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Ved hjelp av WISE er det i prinsippet mulig å styre alle elementene i et klimasystem, som luftbehandlingsaggregater og klimaprodukter. I tillegg kan WISE styre vann- og luftoptimalisering. Det er også mulig å legge til digitale tjenester, der data om produkter og eiendommer kan visualiseres og styres.

Trådløs tilkobling​

WISE kommuniserer trådløst, noe som har mange fordeler:​

  • Systemet er raskt å starte opp og bruke! Systemets komponenter er digitalt tilpasset rollen de påtar seg i systemet.​
  • Enkel installering – Installeringstiden reduseres, og faren for feiltilkoblinger utelukkes.​
  • Fleksibel konfigurasjon – Hvis du fjerner en vegg i bygningen din, kan komponentene tildeles nye roller uten behov for å legge om en eneste kabel.​

​Komponenter i WISE​

WISE består av en rekke forskjellige produkter som til sammen utgjør det smarte systemet.

Systemprodukter – disse fungerer som små hjerner, der all intelligensen og alle dataene er samlet.​

Klimaprodukter – klimaproduktene i systemet håndterer luft, varme og kjøling for dermed å oppnå et perfekt inneklima. Disse produktene finnes i rommet, f.eks. ventiler og komfortmoduler.​

Systemtilbehør – ulike typer givere som detekterer f.eks. temperatur, luftkvalitet og tilstedeværelse.​

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

SuperWISE

SuperWISE-grensesnittet vårt kontrollerer ytelsen til WISE under idriftsetting og overvåking. Det er enkelt å bruke og enkelt å se om noe avviker fra det forventede. SuperWISE sørger ikke bare for en enklere og mer effektiv prosess, men også for at du kan være trygg på at alt fungerer som det skal.​

Alle videoer

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Kort innføring i SuperWISE

Gjør deg kjent med SuperWISE, WISE-grensesnittet der brukeren samspiller og kommuniserer med systemet og tilhørende produkter.