You might want to visit our North American website:

Jak działa rozwiązanie WISE

WISE działa jak mózg odpowiedzialny za klimat w pomieszczeniach: zbiera dane z nieruchomości i optymalizuje klimat wewnętrzny. Dane te mogą obejmować wszystko, od temperatury i jakości powietrza, po obłożenie budynku. To rozwiązanie nazywa się klimatyzacją wewnątrz pomieszczeń sterowaną w zależności od potrzeb. Więcej o klimatyzacji wewnątrz pomieszczeń sterowanej w zależności od potrzeb przeczytasz tutaj.

​WISE to system skalowalny, dzięki czemu firma Swegon może zaoferować go dla każdego rodzaju nieruchomości, zarówno tych dużych, jak i małych. Swegon pomaga tworzyć unikalne rozwiązania klimatyczne dostosowane do potrzeb klientów. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie WISE sprawdzi się zwłaszcza w przypadku obiektów, takich jak szkoły i biura, w których wskaźnik obłożenia zmienia się w czasie. Gdy stopień obłożenia jest zróżnicowany, wentylacja przeważnie nie musi działać 24 godziny na dobę. Wystarczy zapewnić ją w przypadku obecności ludzi, czyli zależnie od zapotrzebowania.​

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.

Za pomocą WISE możliwe jest sterowanie wszystkimi elementami systemu klimatyzacyjnego, takimi jak centrale klimatyzacyjne, moduły chłodzące i klimakonwektory indukcyjne. Ponadto WISE może sterować optymalizacją wody i powietrza. Opcjonalną funkcją jest także dodanie usług cyfrowych, w których można wizualizować dane produktów i ich właściwości oraz nimi zarządzać.

Łączność bezprzewodowa​

WISE komunikuje się bezprzewodowo, co zapewnia wiele korzyści.​

  • System można szybko uruchomić i obsługiwać! Komponenty systemu są cyfrowo dopasowywane do roli, jaką pełnią w systemie.​
  • Łatwa instalacja – krótszy czas instalacji i eliminacja ryzyka wykonania nieprawidłowych połączeń.​
  • Elastyczna konfiguracja – wszystkim podzespołom można przypisać nowe role, bez konieczności zmiany położenia przewodów.​

​Komponenty w WISE​

WISE obejmuje szereg produktów, które w połączeniu tworzą inteligentny system.

Produkty systemowe – działają jak małe mózgi, w których gromadzona jest cała inteligencja i dane.​

Moduły chłodzące i klimakonwektory indukcyjne – produkty wchodzące w skład systemu WISE sterują powietrzem, ogrzewaniem i chłodzeniem, zapewniając idealny klimat wewnątrz pomieszczeń. Są zlokalizowane w pomieszczeniu, np. nawiewniki powietrza i moduły chłodząco-grzewcze.​

Akcesoria systemu – różne rodzaje przetworników i czujników wykrywających m.in. temperaturę, jakość powietrza i obłożenie.​

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.

SuperWISE

Działanie rozwiązania WISE podczas uruchamiania i kontroli sprawdza interfejs SuperWISE. Jest prosty w obsłudze i umożliwia szybkie zidentyfikowanie nieprawidłowości w obrębie założeń. Dzięki SuperWISE proces ten jest nie tylko łatwiejszy i wydajniejszy, lecz także gwarantuje, że wszystko działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.​

Wszystkie filmy

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.

Krótkie wprowadzenie do SuperWISE

Zapoznaj się z SuperWISE – interfejsem systemu WISE, za pomocą którego użytkownik może komunikować się z systemem i produktami.