You might want to visit our North American website:

Hur kopplar jag in ventilställdon, cirkulationspump och luftspjäll?

Inkoppling beskrivs under respektive tillbehör: 
TBLZ-1-27, TBPA-5/6, TBSA/TBSB/TCSA