You might want to visit our North American website:

Jak podłączyć siłownik zaworu, pompę cyrkulacyjną i tłumik powietrza?

Sposób podłączenia jest opisany przy każdym akcesorium: 
TBLZ-1-27, TBPA-5/6, TBSA/TBSB/TCSA