You might want to visit our North American website:

Hvordan indkobler jeg ventilmotor, cirkulationspumpe og luftspjæld?

Indkobling beskrives under respektive tilbehør: 
TBLZ-1-27, TBPA-5/6, TBSA/TBSB/TCSA