You might want to visit our North American website:

Vad man skall göra om man fastnar i nollpunktskalibrering?

Håll in de 2 mittersta knapparna (GOLD 1–5 och GOLD A).