You might want to visit our North American website:

Jak poradzić sobie z problemami związanymi z kalibracją punktu zero?

Wciśnij i przytrzymaj dwa środkowe przyciski (GOLD 1–5 i GOLD A).