You might want to visit our North American website:

Tekniska tjänster

För att minska risken för kostsamma och tidsödande felbeslut kan du ta Swegons specialistkunskap till hjälp i projektets alla faser. Våra experter säkerställer att du tänker rätt redan från början. Och att det sedan blir rätt vid installation, driftsättning och drift under hela klimatanläggningens livstid.

Swegon Teknik har en organisation av kvalificerade tekniker som finns nära dig över hela Sverige. Vi utför injustering, reparation och underhåll av ventilationssystem. Vi har ett gediget reservdelslager så vi snabbt kan tillhandahålla reservdelar och tillbehör för våra produkter. Det gäller även äldre produktversioner.

Innan byggprojektet drar igång

För att projektet ska bli lyckat måste du vara väl förberedd och ha de rätta kunskaperna. Swegon hjälper dig att tänka rätt från början. Du kan använda oss både som stöd under själva förberedelsearbetet och för att verifiera att du gjort rätt innan allt drar igång. Kanske behöver du en särskild utbildning för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt?

 

Exempel på våra tjänster:

  • Driftsättning
  • Elförläggning 
  • Demontage / montage

 

Självklart finns det mycket mer våra experter kan hjälpa dig med om du behöver. Det är bara att kontakta oss så får du hjälp med just ditt behov.

Kontakta oss

När projektet rullar på

Nu är det helt avgörande att allt levereras rätt och kommer på plats – i tid. Och sedan ska allt driftsättas för att ge rätt funktion. Swegon är med dig under hela processen och våra tjänster säkerställer att installationen blir korrekt och funktionen optimal.

Exempel på våra tjänster:

  • Driftsättning
  • Elförläggning
  • Demontage/montage

 

Självklart finns det mycket mer våra experter kan hjälpa dig med om du behöver. Det är bara att kontakta oss så får du hjälp med just ditt behov.

Kontakta oss

När byggnaden står klar

Nu ska installationen ge optimalt inomhusklimat under flera decennier. Självklart kan det inträffa saker över tid som behöver åtgärdas, och lika självklart finns Swegon med under hela anläggningens livstid – även efter garantitiden. Våra tjänster säkerställer helt enkelt att du får optimal funktion och driftsekonomi för anläggningen. År ut och år in.

Exempel på våra tjänster:

  • Garantiservice
  • Fjärrövervakning

 

Självklart finns det mycket mer våra experter kan hjälpa dig med om du behöver. Det är bara att kontakta oss så får du hjälp med just ditt behov.

Kontakta oss