You might want to visit our North American website:

PACIFIC

Aktiv klimatbaffel med kyla, värme och ventilation för integrerad installation
  • PACIFIC är en klimatbaffel med hög prestanda för installation i undertak.
  • Med stor inbyggd flexibilitet är den anpassad för att klara såväl dagens behov som morgondagens.
  • Den modulära uppbyggnaden ger stor valfrihet att konfigurera sin enhet efter aktuellt behov.
  • Tilluft, kyla och värme
  • Tilluft, kyla och elvärme
  • Tilläggsmodul SA/EA med extra tilluft (SA) och frånluft (EA) i samma underplåt som PACIFIC

En produkt i taket - fem olika funktioner!

Ovanför underplåten har PACIFIC SA/EA extra moduler för tilluft (SA) och/eller frånluft (EA). Tillsammans med kyla, värme och tillförsel av primärluft erhålls därmed fem funktioner i en produkt.

Funktionerna sparar pengar på både lägre investeringskostnader och enkel installation — och ger en snygg lösning med samma design för flera funktioner!

Primärluftsflöde Pacific:Upp till 75 l/s
Tryckområde:30 till 150 Pa
Kylkapacitet Pacific:Upp till 3400 W
Värmekapacitet Pacific:Vatten: Upp till 3500 WEl: Upp till 1000 W
Längd:1200 / 1800 / 2400 / 3000 mm*
Bredd:min. 594 mm / max. 667 mm*
Höjd:163 mm – luftanslutning Ø100 mm189 mm – luftanslutning Ø125 mm277 mm – luftanslutning Ø160 mm
 *Pacific kan fås i längder och bredder som är anpassade för de flesta på marknaden förekommande undertak.
 
Tilläggsmodul SA/EA
Tilluftsflöde SA:Upp till 65 l/s
Kylkapacitet SA:Upp till 470 W
Frånluftsflöde EA:Max 100 l/s
Extract air flow EA:Max 100 l/s