You might want to visit our North American website:

PACIFIC

Aktiv klimabaffel med køling, opvarmning og ventilation til integreret installation
  • PACIFIC er en klimabaffel med høj ydeevne til installation i nedhængt loft.
  • Den har stor indbygget fleksibilitet og er således tilpasset til at klare både dagens og morgendagens behov.
  • Modulopbygningen giver stor valgfrihed til at konfigurere enheden efter de aktuelle behov.
  • Tilluft, køling og opvarmning
  • Tilluft, køling og elvarme
  • Tillægsmodul SA/EA med ekstra tilluft (SA) og ekstra fraluft (EA) i samme underplade som PACIFIC

Et produkt i loftet – fem forskellige funktioner!

Over underpladen har PACIFIC SA/EA ekstra moduler til tilluft (SA) og/eller fraluft (EA). Sammen med køling, varme og tilførsel af primærluft opnås der fem funktioner i ét produkt.

Funktionerne giver besparelser i form af både lavere investeringsomkostninger og nem installation – og løsningen bliver flot med samme design, der omfatter flere funktioner!

Primærluftmængde Pacific:Op til 75 l/s
Trykområde:30 til 150 Pa
Kølekapacitet Pacific:Op til 3400 W
Opvarmningskapacitet Pacific:Vand: Op til 3500 WEl: Op til 1000 W
Længde:1200 / 1800 / 2400 / 3000 mm*
Bredde:min. 594 mm / maks. 667 mm*
Højde:163 mm – lufttilslutning Ø100 mm189 mm – lufttilslutning Ø125 mm277 mm – lufttilslutning Ø160 mm
 *Pacific kan fås i længder og bredder, som er tilpasset størstedelen af de lofter, der findes på markedet.
 
Tillægsmodul SA/EA
Tilluftsmængde SA:Op til 65 l/s
Kølekapacitet SA:Op til 470 W
Fraluftmængde EA:Maks. 100 l/s
Extract air flow EA:Max 100 l/s