You might want to visit our North American website:

PACIFIC

Aktywny moduł sufitowy z funkcją chłodzenia, ogrzewania i wentylacji, z 2-kierunkowym nawiewem powietrza
 • PACIFIC to wysokiej jakości moduł klimatyzacyjny do instalacji w zabudowie z sufitem podwieszonym.
 • Bardzo duża elastyczność w budowie urządzenia pozwala sprostać aktualnym oczekiwaniom oraz nowym, zmieniającym się oczekiwaniom w przyszłości.
 • Układ budowy modułowej oferuje bardzo duże możliwości wyboru i konfiguracji odpowiedniej aranżacji do aktualnych oczekiwań  i potrzeb.
 • Powietrze nawiewane, chłodzenie i ogrzewanie
 • Funkcje modułu to nawiew powietrz świeżego, chłodzenie i ogrzewanie.
 • Dodatkowy moduł SA/EA z dodatkowym nawiewnikiem (SA) i dodatkowym wywiewnikiem (EA) na tej samej płycie czołowej co PACIFIC.

Jeden produkt w suficie – pięć różnych funkcji!

PACIFIC SA/EA jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, które wykorzystuje funkcje standardowego modułu Pacific z dwukierunkowym nawiewem powietrza. Dodatkowa ilość świeżego powietrza (SA) lub/i podłączenie kanału powietrza wywiewanego (EA) może być zintegrowane w obudowie modułu i ukryte pod wspólnym panelem zewnętrznym.

W przypadku wykorzystania dodatkowej ilości świeżego powietrza oraz podłączenia powietrza wywiewanego, PACIFIC SA/EA zawiera zestaw przepustnic z regulacją ręczną lub automatyczną oraz tłumiki akustyczne. Wykorzystując przepustnice powietrzne z siłownikiem oraz elementy układu sterowania w połączeniu z modułami PACIFIC SA/EA możemy w klimatyzowanych pomieszczeniach realizować regulację zależną od potrzeb i zmniejszyć koszty eksploatacyjne systemu.

Korzyści wynikające ze stosowania PACIFIC SA/EA

 • Jednolity wygląd, wiele funkcji zintegrowanych w jednym produkcie,
 • Dodatkowa moc chłodnicza z powietrzem nawiewanym SA
 • Zintegrowanym wywiew powietrza EA
 • 1 produkt zamontowany w suficie zamiast 3
 • Niższe koszty instalacyjne
 • Elastyczne wymiary – szerokość 600 mm, długość 1800 – 3000 mm
Przepływ powietrza pierwotnego Pacific:Do 270 m3/h
Zakres ciśnienia na dyszach:od 30 do 150 Pa
Wydajność chłodnicza Pacific:do 260 W
Wydajność grzewcza Pacific:Woda: do 3500 WMoc elektryczna: do 1000 W
Długość:1200 / 1800 / 2400 / 3000 mm*
Szerokość:min. 594 mm / maks. 667 mm*
Wysokość:163 mm – podłączenie powietrza Ø100 mm189 mm – podłączenie powietrza Ø125 mm277 mm – podłączenie powietrza Ø160 mm
* Długości i szerokości modułu Pacific są dopasowane do integracji z różnymi rodzajami sufitów podwieszanych.
 
Dodatkowy moduł SA/EA
Przepływ powietrza nawiewanego SA:do 230 m3/h
Wydajność chłodnicza SA:do 470 W
Przepływ powietrza wywiewanego EA:maks. 360 m3/h