You might want to visit our North American website:

Miljøvaredeklarationer

Swegon, der er blandt de store luftkonditioneringsleverandører i Europa, offentliggør allerede sine produkters miljøpåvirkning på den mest robuste og transparente måde. Ved at levere miljøvaredeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) baseret på Swegons specifikke livscyklusvurderinger (Life Cycle Assesment, LCA), kan vi differentiere og specificere miljøpåvirkninger i forhold til alternative produkter eller generiske data.

Mere om vores miljøvaredeklarationer

Alle Swegons miljøvaredeklarationer offentliggøres på EPD International og er verificeret af Bureau Veritas, en akkrediteret tredjepart. Vores miljøvaredeklarationer kontrolleres årligt af akkrediterede tredjeparter for at sikre miljøvaredeklarationens troværdighed.

Swegon har i øjeblikket miljøvaredeklarationer på rumenhedsprodukter, beboelsesprodukter samt luftbehandlingsaggregater. Nedenfor finder du miljøvaredeklarationerne og flere oplysninger inden for hvert produktsortiment.

 

Kundefordele

Miljøvaredeklarationer er troværdige referencepunkter for sammenligninger mellem miljøpåvirkningerne af alternative produkter med samme produktkategoriregel (PCR).

Ejendomsejere, bygherrer, arkitekter og entreprenører bruger miljøvaredeklarationer som vejledning, når de træffer beslutninger om grønne byggeprojekter. Afhængigt af miljøvaredeklarationstypen og bygningscertificeringstypen er det muligt at opnå yderligere point inden for store grønne bygningscertificeringer som BREEAM, LEED og DGNB.

Brug af miljøvaredeklarationer gør det lettere at vælge produkter baseret på pålidelige miljøpåvirkningsdata. Få mere at vide i vores eksperters to blogindlæg nedenfor eller i Eurovents bestyrelsesinterview.

Rumenhedsprodukter med EDP-dokumentation

Vi dækker i øjeblikket flere produkter og produktfamilier inden for vores produktsortiment af rumenheder og luftdistribution. Flere produkter, størrelser og konfigurationer vil løbende blive tilføjet.

Boligprodukter med dokumentation for miljøvaredeklaration

    

Luftbehandlingsaggregater med EDP-dokumentation

Vores GOLD/SILVER C-serie er først i rækken inden for luftbehandlingsaggregater. Den første miljøvaredeklaration omfatter størrelserne 011-012, men yderligere størrelser og konfigurationer vil følge løbende.