You might want to visit our North American website:

Milieuproductverklaringen

Van alle grote HVAC aanbieders in Europa loopt Swegon voorop met het op de meest robuuste en transparante wijze openbaar maken van de milieu-impact van de producten. Door milieuproductverklaringen (EPD) op basis van Swegon-specifieke levenscyclusanalyses (LCA) mee te leveren, zijn we in staat te differentiëren en de milieu-impact aan te geven aan de hand van vergelijkingen met alternatieve producten en algemeen beschikbare data.

Meer over onze EPD's

Alle Swegon EPD's worden gepubliceerd op EPD International en worden geverifieerd door Bureau Veritas, een geaccrediteerde derde partij. Onze EPD's worden jaarlijks beoordeeld door geaccrediteerde derden om de betrouwbaarheid van de informatie in de EPD te waarborgen.

Swegon heeft momenteel EPD's voor producten voor ruimte-units, woonproducten en luchtgroepen. Hieronder worden de EPD's, inclusief extra informatie voor iedere productgroep, weergegeven.

 

Klantvoordeel

EPD's zijn betrouwbare referentiepunten voor vergelijkingen van de milieu-impact van alternatieve producten binnen dezelfde Product Category Rule (PCR).

Vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, architecten en aannemers gebruiken EPD's als richtlijn voor het nemen van besluiten rond Green Building projecten. Afhankelijk van het type EPD en het type bouwcertificering is het mogelijk extra punten te scoren in het kader van Green Building certificeringen zoals BREEAM, LEED en DGNB.

EPD's maken het eenvoudiger producten te kiezen op basis van betrouwbare data over de milieu-impact ervan. Lees hier meer over in twee blog posts van onze experts hieronder of in het Eurovent board interview.

Producten voor ruimte-units met EPD documentatie

We bieden momenteel meerdere producten en productseries aan binnen ons assortiment Ruimte-units en Luchtverdeling. We voegen hier doorlopend meer producten, bouwgrootten en configuraties aan toe.

Woonprojecten met EPD documentatie

    

Luchtgroepen met EPD documentatie

Binnen ons assortiment luchtgroepen is onze GOLD/SILVER C serie als eerste aan de beurt. De eerste EPD wordt opgesteld voor bouwgrootten 011-012, maar daarna worden er doorlopend andere bouwgrootten en configuraties aan toegevoegd.

Veelgestelde vragen over EPD