You might want to visit our North American website:

Ympäristöselosteet

Ympäristöselosteet

Euroopan suurimpien LVI-toimittajien joukossa Swegon on edelläkävijä tuotteidensa ympäristövaikutusten julkistamisessa mahdollisimman vankalla ja avoimella tavalla. Erityisesti Swegonin tuotteita koskevien, elinkaariarviointeihin (LCA) perustuvien ympäristöselosteiden (EPD) avulla voimme eritellä, miten tuotteidemme ympäristövaikutukset eroavat vaihtoehtoisista tuotteista tai yleisistä tiedoista.

Nykyinen kattavuus ja soveltamisala

Huonelaitteidemme valikoimassa on tällä hetkellä äänenvaimentimien, ilmastointimoduulien, kattohajottimien ja liitäntälaatikoiden kaltaisia tuotteita ja tuoteryhmiä.

Näihin tuotetyyppeihin on sisällytetty tärkeimmät elinkaarimoduulit, kuten tuotanto, rakentaminen ja elinkaaren loppuvaiheet.

Ympäristöselosteissa esitetyissä ympäristövaikutuksissa on huomioitu Ruotsin, Norjan ja Suomen olosuhteet. Kun kyseisiä tuotteita käytetään muissa maissa, ympäristövaikutuksiin heijastuvat pääasiassa erilaiset kuljetus- ja loppukäytön suunnitelmat.

Asiakkaan edut

Ympäristöselosteiden avulla eri tuotteiden ympäristövaikutuksia voidaan uskottavasti vertailla keskenään.

Asiakkaamme, kuten kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, arkkitehdit ja urakoitsijat, saavat luotettavan EPD-dokumentaation. Sen avulla he voivat saada lisäpisteitä tärkeimmistä vihreän rakentamisen sertifikaateista, kuten BREEAMista, LEEDista ja DGNB:stä.

Kyseiset tiedot ovat entistä tärkeämpiä ilmanvaihtotuotteita valittaessa. Lue lisää blogistamme "Miten LVI-toimittajat voivat hyötyä elinkaariarvioinneista".

Näkymät

Elinkaarianalyyseistä saatujen tietojen avulla tuotekehitys- ja T&K-osastomme voivat parantaa päätöksentekoa materiaalien, energialähteiden ja tuotantoprosessien valinnassa.

Neljän tärkeimmän huonelaitetuotteen ympäristösuorituskyvyn julkistaminen on Swegonille vasta alkua.

Vuonna 2022 julkistamme lisää ympäristöselosteita, jotka koskevat mm. valikoituja kaupalliseen tai asuinkäyttöön tarkoitettuja ilmankäsittelykoneilta.

Huoneyksikkötuotteet, joissa on EPD-asiakirjat

Asuintuotteet, joilla on EPD-asiakirjat

Ilmankäsittelykoneiden EPD-selosteet

GOLD- ja SILVER C RX -sarjan ovat saaneet EPD-dokumentit ensimmäisten ilmankäsittelykoneiden joukossa.