You might want to visit our North American website:

Digital renovering av WISE-systemet

Ved hjelp av en digital renovering kan forrige generasjon av WISE oppdateres til siste generasjons moderne grensesnitt – uten å erstatte de fysiske produktene. Dette gjør det mulig å effektivisere driften på en bærekraftig måte og for at det  kan åpnes for nye digitale tjenester.

Enkelhet og fleksibilitet med den nye generasjonens grensesnitt

Gjennom en digital renovering til den nye generasjonen WISE-grensesnitt, oppnås full kontroll over anlegget takket være visualisering med tre-struktur, planvisning, alarm, grafer og logg, endringslogg og notater.
Kanskje har forholdene endret seg og anlegget ikke lenger fungerer optimalt? Det moderne grensesnittet gir nye muligheter til å analysere og overvåke anlegget. Driften kan effektiviseres og for eksempel tid for feilsøking i forbindelse med feilmelding reduseres.

Renoveringen gjør det mulig for alle SuperWISE og luftbehandlingsaggregater fra forrige generasjon å samles i ett og samme grensesnitt med ett og samme aksesspunkt, noe som forenkler og reduserer tidsbehovet for operatørene.

Tilgang til digitale tjenester
Den digitale renoveringen muliggjør tilgang til anleggets data via API og skytjenester, for å kunne legge til Swegons digitale tjenester som Swegon INSIDE, som kan identifisere og foreslå løsninger for eventuelle mangler i systemet via analyse.

Fremtidssikkert og kostnadseffektivt

En fysisk systemendring er både kostbar og ressurskrevende. Gjennom en digital renovering av WISE-systemet kan eksisterende anlegg oppgraderes trinnvis til siste generasjon og trenger ikke skiftes ut på en gang, noe som minimerer forstyrrelser i virksomheten og gjør at investeringen kan spres over tid. Et mer moderne grensesnitt kommer også eiendomseiere og driftsansvarlige til gode da drifts- og vedlikeholdskostnadene kan holdes nede.

Bakoverkompatibel
Bakoverkompatibiliteten muliggjør en smidigere overgang dersom ambisjonen er å bygge ut systemet på sikt eller gradvis erstatte gamle produkter med nye etter hvert som behovet oppstår. På denne måten kan levetiden øke og kostnadene kan spres utover tid.

Ikke kast det gamle!

Med en digital renovering av WISE-systemet er det mulig å oppgradere ditt inneklimaanlegg uten å erstatte de installerte produktene. Dette gjør igjen at Swegon ikke trenger å produsere nye produkter i samme grad som om vi hadde installert et helt nytt inneklimaanlegg. Dette fører også til redusert transport og dermed redusert miljøbelastning.

Å bytte ut hele systemet kan være en kostbar affære og er også lite bærekraftig fra et ressurs- og materiellperspektiv. Den digitale utviklingen har rett og slett skjedd raskere enn estimert levetid på de fysiske produktene. Så i stedet for å kaste ut det gamle, ta vare på det du har og invester i nytt digitalt.

Les mer i den tekniske manualen (SV)

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Se filmen der Swegons prosjektingeniør Kristoffer Bosch forklarer hvordan en digital renovering fungerer og hvilke fordeler den gir (SV)