You might want to visit our North American website:

Cyfrowa renowacja systemów WISE

Za pomocą renowacji cyfrowej, poprzednią generację systemu WISE można zaktualizować do najnowszej generacji nowoczesnych interfejsów - bez konieczności wymiany produktów fizycznych. Umożliwia to trwałe usprawnienie działania oraz otwarcie starych systemów na różne nowe rodzaje usług cyfrowych.

Prostota i sprawność dzięki interfejsom nowej generacji

Poprzez cyfrową modernizację interfejsu WISE nowej generacji, można uzyskać pełną kontrolę nad obiektem, dzięki wizualizacji z widokiem drzewa, planem piętra, alarmem, wykresem i dziennikiem, dziennikiem zmian i notatkami.

Może zmieniły się warunki i zakład nie pracuje już optymalnie? Nowoczesny interfejs zapewnia nowe możliwości analizowania i monitorowania obiektu. Można usprawnić obsługę i na przykład skrócić czas rozwiązywania problemów związanych ze zgłaszaniem błędów.

Modernizacja umożliwia zebranie wszystkich urządzeń SuperWISE i central wentylacyjnych poprzedniej generacji w jedynym interfejsie, z jedynym wspólnym punktem dostępu, co upraszcza i skraca czas potrzebny operatorom.

Dostęp do usług cyfrowych
Renowacja cyfrowa umożliwia dostęp do danych obiektu za pośrednictwem interfejsu API i usług w chmurze, aby można było dodać usługi cyfrowe firmy Swegon, takie jak Swegon INSIDE, które dzięki analizie mogą zidentyfikować i przedstawić propozycje działań w przypadku jakichkolwiek niedociągnięć w systemie.

Przyszłościowe i opłacalne

Wymiana systemu fizycznego jest kosztowna, a także wymaga dużych zasobów. Dzięki cyfrowej renowacji systemu WISE, modernizacja istniejącego obiektu może być przeprowadzana krok po kroku do najnowszej generacji, bez konieczności wymiany instalacji, co minimalizuje zakłócenia w działalności i umożliwia rozłożenie inwestycji w czasie. Bardziej nowoczesny interfejs przynosi również korzyści właścicielom nieruchomości i osobom odpowiedzialnym za eksploatację, ponieważ koszty eksploatacji i konserwacji mogą być utrzymane na niskim poziomie.

Zgodność wsteczna
Zgodność wsteczna umożliwia łagodniejsze przejście, jeśli ambicją firmy jest docelowa rozbudowa systemu lub stopniowe zastępowanie starych produktów nowymi, w miarę pojawiających się potrzeb. W ten sposób można wydłużyć średnią żywotność, a koszty rozłożyć w czasie.

Nie wyrzucaj starego!

Dzięki cyfrowej renowacji systemu WISE można unowocześnić system klimatu wewnętrznego bez wymiany zainstalowanych produktów.
Oznacza to, że Swegon nie musi wytwarzać nowych produktów w takim samym stopniu, jak w przypadku instalacji całkowicie nowego systemu klimatyzacji pomieszczeń. Prowadzi to również do ograniczenia transportu, a tym samym do zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

Wymiana całego systemu może być kosztowna, a ponadto jest nietrwała z punktu widzenia zasobów i materiałów. Rozwój technologii cyfrowych przebiega szybciej niż przewidywana żywotność produktów fizycznych. Zamiast więc wyrzucać stare, wykorzystaj to, co masz i inwestuj w technologię cyfrową.

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.

Jak to działa?

Obejrzyj film, w którym Kristoffer Bosch, technik projektu z firmy Swegon, wyjaśnia, jak działa renowacja cyfrowa i jakie przynosi korzyści.