You might want to visit our North American website:

Smart som i klimatsmart

Eftersom smarta byggnader och dess smarta funktioner ger full kontroll på inomhusklimatets parametrar utgör det en ypperlig grund för byggnadsprojekt som aspirerar på goda resultat i certifieringsprogram för miljö och välbefinnande, såsom BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och WELL. 

Optimering av resurser

I smarta byggnader finns det möjlighet att mäta och en analysera en stor mängd data. Fördelarna och möjligheterna med detta ur ett miljöperspektiv är många!
I en smart byggnad levererar man exakt det som behövs utan att slösa på onödiga resurser - som att belysningen bara är på där den behövs t.ex. Läs mer om vårt samarbete Swegon x Fagerhult där vi styr både inomhusklimatet och belysningen efter behovet i lokalerna. 

Med ett behovsstyrt inomhusklimat kan man spara upp till 80% besparing av energi för luftbehandling och upp till 40% besparing av energi för kyla och värme jämfört med grundläggande ventilation.

Idag står byggnader för ca. 40% av den totala energikonsumtionen (i Europa). Antal byggnader ökar konstant och det är upp till oss att göra smarta lösningar och val för att sänka konsumtionen.

Läs våra bloggar