You might want to visit our North American website:

Smart som i klimasmart

Fordi smarte bygninger og tilhørende smarte funksjoner gir full kontroll på parameterne for inneklimaet, danner dette et utmerket grunnlag for byggeprosjekter der det er ønskelig å oppnå gode resultater i sertifiseringsprogrammer for miljø og velvære, som BREEAM, LEED og WELL. 

Optimering av ressurser

I smarte bygninger kan store mengder data måles og analyseres. Fordelene og mulighetene med dette ut fra en miljøperspektiv er mange! I en smart bygning leverer man nøyaktig det som trengs uten å sløse med ressursene – som at belysningen bare er på der den behøves. 

Med et behovsstyrt inneklima kan man oppnå en besparelse på opptil 80 % av energien brukt til luftbehandling og opptil 40 % av energien brukt til kjøling og varme, sammenlignet med grunnleggende ventilasjon.

I dag står bygninger for ca. 40 % av det totale energiforbruket (i Europa). Antall bygninger øker konstant, og det er opp til oss å lage smarte løsninger og valg for å redusere forbruket.

Les bloggene våre