You might want to visit our North American website:

Studie av inomhusklimatet på arbetsplatsen

En arbetsplats i förändring?

Synen på den traditionella arbetsplaten är under utmaning. Vi går mot en mer hybrid arbetssituation där arbete på kontoret i större utsträckning varvas med arbete från hemmet. Kontoret kan istället alltmer fungera som en mötesplats för medarbetare där de fasta arbetsplatserna successivt lämnas och istället skapas ett mer flexibelt och rörligt kontor.

Det här ställer krav på att inomhusklimatet är flexibelt och kan anpassas till de olika hyresgästernas behov. 

I den här studien genomförd på 2000 svenskar får vi en vägledning om vilka faktorer vi bör ta hänsyn till när vi utformar inomhusklimatet för våra hybrida arbetsplatser och i synnerhet det klassiska kontoret.  

 

Vill du ta del av studien?

Ladda ner den nedan