You might want to visit our North American website:

De ekonomiska aspekterna

Det mesta av det vi tagit upp i den här kontorsguiden har med de ekonomiska aspekterna av en byggnad att göra. Alla faser – från projekteringen och uppförandet av en byggnad till den kontinuerliga användningen av den – har direkt eller indirekt en påverkan på byggnadsekonomin. I den här delen av guiden sätter vi investeringar och kostnader i relation till inomhusklimat och värdet av att människor mår bra inomhus.

En genomgång av faktorer som påverkar byggnadsekonomin

Utrymmeseffektivitet, minskad energianvändning och ökad flexibilitet har vi hittills diskuterat i separata avsnitt i den här guiden. Att inte nämna den ekonomiska aspekten i dessa sammanhang vore orimligt. Men för att inte missa detta om du skulle börja läsa guiden härifrån ger vi en kort sammanfattning nedan.

Med utrymmeseffektivitet avses enbart de tekniker och produkter som väljs för att tillgodose ventilation, värme och kyla utan att ta upp plats i taket eller förlora värdefull golvyta. En känsla av rymd av rummet kan ha ett ekonomiskt värde och de flesta hyror baseras på kvadratmeter. Minskad energianvändning behöver knappt någon vidare förklaring, men vårt grundbudskap här är att energibesparingar är möjliga att uppnå med äldre befintliga värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösningar och inte bara med nya. Och se till inte bara välja första bästa energibesparingslösning. Att kompromissa med inomhusklimatet kan bli en dyr affär.  Slutligen handlar flexibilitet om att säkerställa en byggnad och ett inomhusklimat som håller över lång tid, där både dagens och morgondagens hyresgäster gärna stannar kvar och betalar hyran.

Människorna på kontoret är det mest värdefulla

Byggnadsekonomi har så här långt beskrivits ur ett tekniskt perspektiv. Men det finns en ”mänsklig” aspekt också som är minst lika viktig att ta till sig. Ett kontor som lyckas skapa ett bra inomhusklimat blir också ett kontor där människor trivs, kan vara produktiva och gärna stannar kvar – både som medarbetare och som hyresgäster.

Detta har bevisats i studier som konstaterar att människor är 16 % mer produktiva när de arbetar i ett bra inomhusklimat, att sjukfrånvaron minskar när inomhusmiljön är god och att sannolikheten att en medarbetare stannar kvar i ett företag är 30 % större om kontoret har en produktiv, hälsosam och behaglig inomhusmiljö. Bra luftkvalitet är visserligen inte det enda kriteriet för ett bra inomhusklimat. Låga halter av partiklar och koldioxid i luften har stor betydelse för hur information inhämtas och används. Tabellen nedan visar på en 10 % förbättring hos tre typiska fastighetsfaktorer. Det framgår tydligt att produktivitetsaspekten har en anmärkningsvärt stor påverkan på byggnadsekonomin.

 

Läs mer i vår guide Människan och Rummet

 

Det är 100 gånger mer kostnadseffektivt att optimera produktiviteten hos de människor som jobbar i lokalerna genom att erbjuda ett optimalt inomhusklimat än att enbart satsa på energibesparingar. Ett optimalt inomhusklimat ger stora besparingar i form av exempelvis lägre kostnader för sjukfrånvaro.

Källa: Jones Lang Lasalle, A surprising way to cut real estate costs www.us.jll.com (23 mars 2022)

Installationer och justeringar ska vara enkla

Kostnaderna kan minimeras om man väljer produkter och system som tillåter att installation och injustering och senare ändringar och anpassningar kan utföras enkelt och tidseffektivt.

Till exempel kan Swegons WISE-produkter anslutas trådlöst, vilket ger betydligt kortare installationstid och eliminerar risken för felanslutningar. Produkterna matchas digitalt med den uppgift de har i systemet och en automatisk konfigurering utförs första gången systemet startas. När systemkraven senare ändras och anpassningar behöver göras ändrar man systemkonfigurationen digitalt. Teknikern behöver bara lägga mycket begränsad tid på arbetet.

Få allt rätt från början

De riktigt dyra produkterna och systemen är de som visar sig vara felaktiga eller som inte ger det goda inomhusklimat som efterfrågas från början. För att inte hamna i en situation där tidskrävande produktbyten eller kompromisser med ett behagligt och produktivt inomhusklimat måste göras kan programvara för produktval och fullskaliga laboratorietester vara en väg framåt.

Swegon ESBO har nämnts tidigare i den här guiden. Det är ett programvaruverktyg som används för att säkerställa att en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning kan säkerställa att behoven tillgodoses och ger ett bra inomhusklimat. Dessutom kan produktkategorispecifik programvara spara både tid och pengar eftersom produktdetaljer och optimal drift räknas ut under produktvalsfasen. Ett exempel på sådan programvara från Swegon är AHU Design, Room Unit Design och CH Design.

 

Bekanta dig med våra mjukvaror

Knowing more about the inside positively affects cost 

Knowing the above, it is evident that it can be expensive to fail to deliver a good indoor climate. In addition, there are usually costs associated with customer complains as well as with long-standing product or system failures.

We have noticed that there is a greater acceptance for variations in the indoor climate if it is visualised and deviations are clearly communicated. More than 60% less complaints are noted with a better understanding of the the indoor climate and the parameters that has an impact thereof.

Further, costs are significantly reduced if an exacting maintenance plan is followed and issues are fixed shortly after their upcoming. To be able to view monitor and control an HVAC solution, and by the means of digital reports and notifications, be one step ahead of major problems or disruptions saves both time and money.