You might want to visit our North American website:

Teollisuustilat

Teollisuustilojen sisäilmastolla on erityisiä tarpeita, jotka poikkeavat liiketilojen tarpeista. Koska teollisuustilat ovat usein monipuolisia työpaikkoja, niissä on luonnollisesti oltava ilmanvaihto.

Vaihtelevat lämmitys- ja jäähdytystarpeet

Tarve vaihtelee vuodenaikojen mukaan, mutta tavallisesti yöllä ja aamulla tarvitaan lämmitystä ja päivällä jäähdytystä. Tilat ovat usein suuria ja korkeita, mikä täytyy ottaa huomioon.

Ilmanvaihto seuraa työvuoroja ja miehitystä

Tyhjässä teollisuustilassa käytetään 100 % paluukiertoilmaa ja lämmitystä ainoastaan tarvittaessa. Miehitetyissä tiloissa käytetään 100 % paluukiertoilmaa ennen työvuoroa ja sen jälkeen tapahtuu aamusäätö, jolloin lämpötila nostetaan haluttuun arvoon. Ilmanvaihtovirta mitoitetaan työvuoron aikana. Jos lämmitystarvetta ilmenee, tehdään tehostettu lämmitys ja jäähdytystarpeen yhteydessä tehdään vastaavasti tehostettu jäähdytys.

Valitse korkealaatuiset tuotteet

Korkealaatuiset ilmankäsittelykoneet ja tuloilmalaitteet täyttävät tehokkaasti ilmanvaihtovaatimukset. Toiminnan kannalta on tärkeää, että tuloilmalaitteet soveltuvat sekä lämpimälle että kylmälle ilmalle.

Sopiva ilmankäsittelykone käsittelee ilmaa, lämmittää ja jäähdyttää ja siinä on sisäänrakennettu ohjauslaitteisto. Koneessa on oltava paluukiertopelti, joka mahdollistaa energiapihin ja tehokkaan lämmityksen yöllä ja aikaisin aamulla.