You might want to visit our North American website:

Budynki przemysłowe

Konkretne wymagania dotyczące klimatyzacji w budynkach przemysłowych mogą istotnie różnić się od tych przewidzianych dla budynków handlowych i rekreacyjnych. W budynkach przemysłowych mieszczą się często różnorodne stanowiska pracy, wymagające optymalnej wentylacji, dodatkowo o warunkach brzegowych dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej decyduje technologia produkcji i geometria samego budynku.

Niezawodność i techniczna odpowiedzialność

Budynki przemysłowe mają zapewnić miejsce do realizacji wybranej technologii produkcji. Często wymaga to zachowania precyzyjnych parametrów powietrza we wszystkich obszarach, tj. prawidłowej temperatury i wilgotności niezależnie od warunków zewnętrznych, obciążenia produkcją, czy stosowanej technologii. Równie ważna może okazać się precyzja utrzymania tych parametrów, mała bezwładność systemu, czy zastosowanie rozwiązań specjalnych, ze względu na wytwarzane przy produkcji związki chemiczne. Wszystkie te rozwiązania powstają przy współpracy projektantów oraz producentów urządzeń z technologiami produkcji. Określenie parametrów brzegowych jest podstawą prawidłowego doboru urządzeń i późniejszej poprawnej pracy instalacji. Często urządzenia projektowane są indywidualnie pod specyficzne wymagania danej technologii produkcji.

Zmienne zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie

Zapotrzebowanie pomieszczeń od strony temperaturowej może mieć charakter sezonowy, wynikać ze stosowanej technologii produkcji, albo cyklu pracy zmianowej. Dodatkowym utrudnieniem może być geometria pomieszczeń, często są one duże i wysokie, co także trzeba wziąć pod uwagę, żeby np. uniknąć klimatyzowania całej kubatury, a skupić się na strefie pracy. Wszystkie te elementy należy uwzględnić przy projektowaniu central wentylacyjnych, źródeł ciepła i chłodu oraz sieci dystrybucji powietrza czy chłodu. W obiektach przemysłowych technologia często jest źródłem dodatkowych zysków ciepła. Umiejętne ich wykorzystanie, np. poprzez rekuperatory czy wymienniki do odzysku ciepła, do ogrzewania powietrza nawiewanego pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Nawilżanie i osuszanie

Poza utrzymaniem parametrów temperaturowych w budynkach produkcyjnych równie istotne może być utrzymanie wymaganej wilgotności powietrza. Procesy nawilżania i osuszania często są bardzo energochłonne. Dopasowanie właściwej techniki do konkretnego rozwiązania wpływa na późniejsze koszty eksploatacyjne.

Właściwe rozprowadzenie powietrza

Nawet najlepiej dobrana centrala wentylacyjna czy klimatyzacyjna nie spełni swojej roli, jeśli nie będzie jej towarzyszył prawidłowo zaprojektowany system dystrybucji powietrza. W obiektach przemysłowych możemy spotkać się ze wszystkimi możliwymi utrudnieniami, dlatego np. wybór rodzaju zastosowanych nawiewników, dokładne policzenie ich zasięgu pracy, uwzględnienie różnych temperatur nawiewu i specyfiki ułożenia strugi powietrza przy ogrzewaniu i chłodzeniu, ma decydujący wpływ na końcowe utrzymanie parametrów. Program doboru nawiewników firmy Swegon umożliwia wykonanie symulacji w różnych warunkach pracy i pozwala na sprawdzenie pracy nawiewnika przed zakupem. Dla szczególnie trudnych przypadków możliwe jest wykonanie symulacji pracy nawiewnika w warunkach laboratoryjnych, w drodze tzw. mock-up testów.