You might want to visit our North American website:

Industrilokaler

Inneklimaet i et industrilokale har spesielle behov som skiller seg fra et forretningslokale. Ettersom industrilokaler ofte er allsidige arbeidsplasser, kreves det naturligvis fullgod ventilasjon.

Varierende behov for varme og kjøling

Temperaturmessig varierer behovene mellom årstidene, men vanligvis er det varmebehov natt og morgen, og kjølebehov på dagtid. Lokalene har ofte store flater og takhøyder, noe man her må ta hensyn til.

Ventilasjonen følger skifttider og bemanning

I et ubemannet industrilokale brukes 100 % resirkulert luft, og varme bare ved behov. I bemannede lokaler brukes 100 % resirkulert luft før arbeidsskiftet og deretter skjer en morgenjustering, der temperaturen heves til ønsket verdi. Under selve arbeidsskiftet dimensjoneres ventilasjonsmengden. Hvis det oppstår varmebehov, gjøres en varmeforsering, og ved kjølebehov gjøres på tilsvarende måte en kjøleforsering.

Velg aggregater og ventiler med høy kvalitet

Luftbehandlingsaggregater og tilluftsventiler av høy kvalitet kan innfri kravene til riktig ventilasjon på en svært effektiv måte. For fullgod funksjon er det viktig at tilluftsventiler blir tilpasset tilførsel av enten oppvarmet eller undertemperert luft.

Et velegnet luftbehandlingsaggregat leverer luft, varme og kjøling og har innebygd styringsutstyr. Aggregatet bør også utstyres med omluftsspjeld, som gjør det mulig med energibesparende og effektiv oppvarming om natten og tidlig om morgenen.