You might want to visit our North American website:

WISE for rådgivere

WISE for rådgivere

Behovsstyrt inneklima har aldri vært enklere

​WISE er den smarteste løsningen for behovsstyrt ventilasjon (DCV) på markedet og kombinerer optimal komfort med lavest mulig energibruk. WISE er et komplett system med alle produkter som trengs for inneklimaet, inkludert et smart styresystem og et lett anvendelig brukergrensesnitt. WISE er basert på en unik teknologi som danner et sikkert og fleksibelt system som dessuten forenkler hvert skritt på veien dit – fra systemvalg og prosjektering, til installering og idriftsetting. Dette gjør det mulig å imøtekomme de høye kravene i hvert prosjekt – enten det handler om miljø, driftsnetto eller komfort.

​Totalleverandør – fra prosjektering til idriftsetting

Swegons tekniske avdelinger med systemteknikere hjelper deg med å skreddersy leveransen av WISE-systemet og øvrige produkter, i tråd med behovet i alle typer eiendommer. Swegon har alle komponenter og den kompetansen som kreves for å skape og kontrollere det beste inneklimaet, med lavt energiforbruk og lav livssykluskostnad.

Minimale forsinkelser og maksimal trygghet med WISE

WISE leveres som en komplett løsning fra Swegon. Dette gir mange fordeler. Fordi du jobber med én leverandør, er faren for forsinkelser minimal. I tillegg kan antallet grensesnitt mellom kontrakt og leverandør reduseres til et minimum. Du er også sikrere på å få et garantert sluttresultat, fordi du får et helt system. Og Swegon er med deg for å hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Slik fungerer WISE

Det grunnleggende formålet med WISE er å tilpasse inneklimaet akkurat til ønsket nivå. Det ventilerer, kjøler og varmer verken for mye – som koster energi – eller for lite – som påvirker komforten negativt, men bare så mye som er nødvendig. Med WISE får du både høy energieffektivitet, det ideelle inneklimaet og full oversikt over hele systemet.​

WISE fungerer litt som hjernen i et klimasystem. WISE samler inn data og optimaliserer inneklimaet deretter. Ved hjelp av WISE er det i prinsippet mulig å styre alle elementene i et klimasystem, som luftbehandlingsaggregater og klimaprodukter. I tillegg kan WISE styre vann- og luftoptimalisering. Det er også mulig å legge til digitale tjenester, der data om produkter og eiendommer kan visualiseres og styres.

Et godt inneklima er avgjørende for å oppnå god IEQ (Indoor Environmental Quality). Ved å velge WISE oppnår du det best mulige inneklimaet, som igjen kan øke yteevnen betydelig. Ifølge WELL-standarden kan et godt ventilert kontor fordoble den kognitive evnen. Er det for varmt kan ytelsen reduseres med 6 %, og er det for kaldt, kan ytelsen reduseres med 4 %. Studier har også vist at høye nivåer av karbondioksid (CO2) har svært negativ effekt på kognitiv evne og strategisk tenking.

Skalerbart

​​WISE støtter forskjellige kombinasjoner av inneklimasystemer. Kombiner vannbårne og luftbårne systemer i bygningen, fra gulvnivå til sone- og romnivå. WISE er et fleksibelt og skalerbart system. Systemet kan tilpasses for å oppfylle behovene og ønskene til ulike virksomheter, også når de varierer over tid.​

I WISE inngår alltid en basispakke til et behovsstyrt inneklima. I tillegg til basispakken finnes det en rekke løsninger som kan legges til, som visualisering, optimalisering, kommunikasjon og forskjellige funksjoner. I tillegg kan også en rekke digitale tjenester legges til:​

  • Swegon INSIDE​
  • Real Estate Core​
  • API

Totalleverandør av WISE

I hvert enkelt WISE-prosjekt sørger Swegons prosjektledere for at systemleveransen oppfyller forpliktelsene våre overfor kunden og andre aktører i byggeprosjektet. Rollen til prosjektlederen er, i samarbeid med rådgiverne, å sikre at ventilasjonssystemene har en konstruksjon som oppfyller kravene for ønsket funksjon.​

​I tillegg overvåker og koordinerer prosjektlederen Swegons leveranser og samordner disse med andre aktører på byggeplassen, som Ventilasjon, El, VVS samt Styring og regulering.​

Prosjektlederen passer også på at WISE-systemet er korrekt idriftsatt, samt at prosjektspesifikk dokumentasjon er samordnet med andre aktører i byggeprosjektet og overleveres til kunden som avtalt.​

​Hvert WISE-system overleveres til kunden idriftsatt og dokumentert. Swegons driftsteknikere utfører idriftsetting av alle leverte Swegon-produkter på stedet og samordner dette med øvrige aktører, som Ventilasjon, El, VVS samt Styring og regulering.​

​Fordelen med en totalleverandør er at faren for samordningsproblemer både under prosjektering og bygging er minimal. For deg som eier eller bestiller et WISE-system, blir systemet tilpasset etter spesifikke krav, og er idriftsatt, dokumentert og samordnet med andre installasjoner på best mulig måte. ​

Les mer om Swegon som totalleverandør av WISE

Oppfølging/optimalisering​

Swegon kan selvsagt tilby tjenestene våre for analyse, validering og visualisering for å følge opp og sikre installasjonen over tid. Se våre digitale tjenester her.​

​Dokumentasjon​

Swegon har all dokumentasjonen som er nødvendig for å prosjektere og installere WISE-systemet. Se dokumentene her.​